Město Brtnice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Město Brtnice  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Město Brtnice
Počet obyvatel 2614 EO
Zahájení stavby: 1994
Realizace: 1995
Trvalý provoz: 1996
Kraj: Vysočina
Lokalita: 10km jihojihovýchodně od města Jihlava
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Brtnice

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
392 m3.d-1 314 kg.d-1 157 kg.d-1 235 kg.d-1 26 kg.d-1 4,0 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
27,4 kg.d-1 9,8 kg.d-1 14,9 kg.d-1 5,9 kg.d-1 9,8 kg.d-1 2,0 kg.d-1
70 mg.l-1 25 mg.l-1 30 mg.l-1 15 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1