PŘEDMĚT ČINNOSTI FIRMY:

 

Projektová, inženýrská, obchodní a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství, ve specializovaných oborech:

  • čištění odpadních vod
  • kanalizace
  • vodovody

Při řešení staveb je velmi dbáno na architektonické řešení staveb. Z hlediska použitých materiálů upřednostňujeme kvalitu a minimalizaci provozních nákladů staveb.

Jsme rovněž spolupůvodcem vynálezu jednotky NRBF, což je technologické řešení a systém automatického řízení zařízení na odstraňování nutrientů ve zpětném proudu. Systém umožňuje v jednom technologickém celku, vybaveném systémem reaktorů, zajistit odstraňování požadovaných nutrientů (fosfor, dusík) v souladu s užitným vzorem zn. CZ 20983 U1.

Firma rovněž vyvíjí zahraniční aktivity. V r.2007 byla založena v Ruské federaci firma AVF Water Technology, s.r.o. Jedná se o ruskou firmu s českými vlastníky, která se zabývá projektovou činností a realizací dodávek v oboru vodního hospodářství. Na veškeré tyto práce má firma příslušné licence a certifikace, platné pro ruské prostředí. Sídlo firmy je ve městě Krasnodar, v Krasnodarském kraji. Naše firma je jedním z vlastníků společnosti.