Aktuality

 
 

01.2019

Zahájena stavba "Modernizace a intenzifikace ČOV Rájec-Jestřebí", kapacita 4.300 EO.

09.2019

Zahájena stavba "Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace", kapacita ČOV 2.500 EO.