Aktuality

 

Realizované stavby v r. 2021

Stavba "Intenzifikace ČOV Zubří u Nového Města n. M.", kapacita ČOV 620 EO.

 

Stavby připravované k realizaci v r. 2022 - 2023

Stavba "Suchý, Žďárná - ČOV a kanalizace", kapacita ČOV 1.670 EO, kanalizace 13 643m.

Stavba "Městys Nová Říše - dobudování kanalizace a ČOV", kapacita ČOV 960 EO.

Stavba "Vodovod Marek", Bořitov-Lysice-Drnovice-Voděrady, 3x vodojem, dl. 12 000m.

Stavba "Intenzifikace ČOV Tetčice", kapacita ČOV 22 500 EO.

Stavba "Mokřadní biotop Tetčice".

Stavba "Tetčice - výtlak z 3. stupně čištění", kapacita 22 500 EO.

Stavba "Intenzifikace ČOV Střelice", kapacita ČOV 6 500 EO.

Stavba "Intenzifikace ČOV Ostrov u Macochy", kapacita ČOV 1 300 EO.