Aktuality

 

 

12.2020

Stavba "Městys Lysice - intenzifikace ČOV a doplnění kanalizace", kapacita ČOV 2.500 EO, uvedena do zkušebního provozu.

04.2021

Stavba "Modernizace a intenzifikace ČOV Rájec-Jestřebí", kapacita 4.300 EO, uvedena do zkušebního provozu.