VEGAspol v.o.s.

Projekční, inženýrská, obchodní a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství.

  • ČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
  • KANALIZACE
  • ŘEŠENÍ KRAJINOTVORNÝCH PRVKŮ
  • VODOVODY

Projektová, inženýrská, obchodní a poradenská činnost v oboru vodního hospodářství, ve specializovaných oborech:

  • čištění odpadních vod
  • kanalizace
  • řešení krajinotvorných prvků
  • vodovody
  • a související stavby

Při řešení staveb je kladen důraz na architektonické řešení staveb. Z hlediska použitých materiálů upřednostňujeme kvalitu a minimalizaci provozních nákladů staveb.