Modernizace ČOV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - Linhartice

Modernizace ČOV MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - Linhartice


 

Autor díla                VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno

Investor                   Město Moravská Třebová

Počet obyvatel        20 070 EO

Zahájení stavby:       2010

Realizace:                 2011

Trvalý provoz:           2012

Kraj:                           Pardubický

Lokalita:                     3km východně od města Moravská Třebová v obci Linhartice

Modernizace stávající ČOV. Přepojování provozu ČOV během výstavby. Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Stabilizace kalu systémem OSS-oxyterm sludge system®. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Chemické srážení fosforu. Strojní zahuštění a odvodnění kalu. Jednotná kanalizace.

Recipient:  Třebůvka