Veverská Bítýška ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Veverská Bítýška ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD
 

 


 

Autor díla                VEGAspol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno

Investor                   Městys Veverská Bítýška

Počet obyvatel        6 000 EO

Zahájení stavby:       2012

Realizace:                 2013

Trvalý provoz:           2014

Kraj:                           Jihomoravský

Lokalita:                     25 km severozápadně od krajského města Brna

Kompletní rekonstrukce stávající ČOV. Přepojování provozu ČOV během výstavby. Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Stabilizace kalu systémem OSS-oxyterm sludge system®. Jemnobublinná pneumatická aerace. Chemické srážení fosforu. Strojní zahuštění a odvodnění kalu. Dezodorizační biofiltry. Oddílná kanalizace.

Recipient:  Svratka