Ruská federace, Město Krasnodar ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Ruská federace, Město Krasnodar  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Autor díla                                  VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno

                                                   OOO "AVF Water Technology", Krasnodar, Ruská federace

Investor                                     Město Krasnodar

Počet obyvatel                          20 000 EO

Zahájení stavby (předpoklad):    2013

Realizace:                                   2015

Stát, město:                                 Ruská federace, Krasnodar

Lokalita:                                       130 km severně od Černého moře

Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Stabilizace kalu systémem OSS-oxyterm sludge system®. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťové zdrže. Chemické srážení fosforu. Strojní zahuštění a odvodnění kalu. Mikrosítová filtrace. UV desinfekce vody. Jednotná kanalizace.

Recipient:                                     Kubáň