Obec Želetava ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Želetava ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor

Obec Želetava (Třebíč)

Kanalizace 7.300 m
Počet obyvatel 1.100 EO
Zahájení stavby: 2004
Realizace: 2006
Trvalý provoz: 2007
Kraj: Vysočina
Lokalita: 12km jihozápadně od města Třebíč
Systém ČOV:

Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací, anoxický selektor. Aerobní stabilizace kalu. OxickéUN kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Oddílná  kanalizace.
Recipient:  Želetavka

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
165,0 m3.d-1 132 kg.d-1 66 kg.d-1 61 kg.d-1 12 kg.d-1 3 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
16,5 kg.d-1 4,1 kg.d-1 4,1 kg.d-1 2,5 kg.d-1 4,1 kg.d-1 0,8 kg.d-1
100 mg.l-1 25 mg.l-1 25 mg.l-1 15 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1