Obec Velké Němčice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Velké Němčice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor

Obec Velké Němčice

Kanalizace 5.932 m
Počet obyvatel 2.063 EO
Zahájení stavby: 2003
Realizace: 2004
Trvalý provoz: 2005
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 21km jižně od města Brna
Systém ČOV:

Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Chemické srážení fosforu. Strojní odvodnění kalu – odstředivka 1.BS. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Jednotná kanalizace.
Recipient:  Svratka

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
297,0 m3.d-1 248 kg.d-1 124 kg.d-1 114 kg.d-1 23 kg.d-1 5,2 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
29,7 kg.d-1 7,4 kg.d-1 8,9 kg.d-1 4,5 kg.d-1 7,4 kg.d-1 0,9 kg.d-1
100 mg.l-1 25 mg.l-1 30 mg.l-1 10 mg.l-1 25 mg.l-1 3 mg.l-1