Obec Tvrdonice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Tvrdonice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Tvrdonice
Počet obyvatel 1.800 EO
Délka kanalizace 1.000 m
Zahájení stavby: 1996
Realizace: 1998
Trvalý provoz: 2000
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 8km západně od města Břeclav
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Možnost strojního odvodnění kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Kyjovka

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
224 m3.d-1 219 kg.d-1 110 kg.d-1 164,4 kg.d-1 18,3 kg.d-1 2,7 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
16,8 kg.d-1 3,4 kg.d-1 3,4 kg.d-1 1,8 kg.d-1 5,6 kg.d-1 1,1 kg.d-1
75 mg.l-1 15 mg.l-1 15 mg.l-1 8 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1