Obec Sedlec u Mikulova ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Sedlec u Mikulova ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Kanalizace Milan Veselý, Slovácká 83, 690 02 Břeclav
Investor Obec Sedlec u Mikulova
Počet obyvatel 1.000 EO
Délka kanalizace 7.472 m
Zahájení stavby: 2004
Realizace: 2005
Trvalý provoz: 2006
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 5km východně od města Mikulov, u rybníka Nesyt
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací, anoxický selektor. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Oddílná kanalizace.
Recipient: Sedlecký potok - Nesyt

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
138 m3.d-1 120 kg.d-1 60 kg.d-1 55 kg.d-1 11 kg.d-1 2,5 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
13,8 kg.d-1 2,8 kg.d-1 3,5 kg.d-1 2,1 kg.d-1 3,5 kg.d-1 0,7 kg.d-1
100 mg.l-1 20 mg.l-1 25 mg.l-1 15 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1