Obec Perná ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Perná  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Perná (u Mikulova)
Počet obyvatel 1.000 EO
Délka kanalizace 1.830 m
Zahájení stavby: 2003
Realizace: 2004
Trvalý provoz: 2005
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 5km severně od města Mikulov
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací, anoxický selektor. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Jednotná kanalizace.
Recipient: Perenský potok

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
150 m3.d-1 120 kg.d-1 60 kg.d-1 55 kg.d-1 11 kg.d-1 2,5 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nanorg Pc
15,0 kg.d-1 3,0 kg.d-1 3,8 kg.d-1 2,3 kg.d-1 3,8 kg.d-1 0,8 kg.d-1
100 mg.l-1 20 mg.l-1 25 mg.l-1 15 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1