Obec PASOHLÁVKY ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec PASOHLÁVKY ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Pasohlávky
Počet obyvatel 4.000 EO
Délka kanalizace 4.994 m
Zahájení stavby: 2002
Realizace: 2003
Trvalý provoz: 2004
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 32km jižně od města Brna, u Novomlýnských nádrží
Systém ČOV: Rekreační oblast. Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Využití regenerace kalu. Aerobní stabilizace kalu. Chemické srážení fosforu. Strojní odvodnění kalu – odstředivka 1.BS. Jemnobublinná pneumatická aerace. Možnost hygienizace kalu CaO. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Oddílná kanalizace.
Recipient: Novomlýnské nádrže-Dyje

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
576 m3.d-1 480 kg.d-1 240 kg.d-1 220 kg.d-1 44 kg.d-1 10 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
40,3 kg.d-1 11,5 kg.d-1 11,5 kg.d-1 8,6 kg.d-1 17,3 kg.d-1 2,9 kg.d-1
70 mg.l-1 20 mg.l-1 20 mg.l-1 15 mg.l-1 30 mg.l-1 5 mg.l-1