Obec Ořechov u Brna ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Ořechov u Brna ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Ořechov u Brna
Počet obyvatel 3.048 EO
Délka kanalizace 13.237 m
Zahájení stavby: 2002
Realizace: 2003
Trvalý provoz: 2004
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 8km jihojihozápadně od města Brna
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Chemické srážení fosforu. Strojní odvodnění kalu – odstředivka 1.BS. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Jednotná kanalizace.
Recipient: Ořechovský potok-Lejtná-Šatava

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
421 m3.d-1 366 kg.d-1 183 kg.d-1 274 kg.d-1 28 kg.d-1 4,2 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
46 kg.d-1 9,2 kg.d-1 11,5 kg.d-1 2,3 kg.d-1 11,5 kg.d-1 0,9 kg.d-1
100 mg.l-1 20 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1 25 mg.l-1 2 mg.l-1