Obec Okříšky ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Okříšky ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Okříšky
Počet obyvatel 2.200 EO
Zahájení stavby: 1992
Realizace: 1998
Trvalý provoz: 1999
Kraj: Vysočina
Lokalita: 9km západně od města Třebíč
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Odvodnění kalu pytlovací jednotkou. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Okříšský potok

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
482 m3.d-1 264 kg.d-1 132 kg.d-1 198 kg.d-1 22 kg.d-1 3,3 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
36,1 kg.d-1 7,2 kg.d-1 14,5 kg.d-1 7,2 kg.d-1 12,0 kg.d-1 2,4 kg.d-1
75 mg.l-1 15 mg.l-1 30 mg.l-1 15 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1