Obec Nové Veselí ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Nové Veselí  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Počet obyvatel 2.271 EO
Zahájení stavby: 1995
Realizace: 1996
Trvalý provoz: 1997
Kraj: Vysočina
Lokalita: 5km jihojihozápadně od města Žďár nad Sázavou
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Chemické srážení fosforu. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Oslava

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
334 m3.d-1 273 kg.d-1 123 kg.d-1 204 kg.d-1 23 kg.d-1 3,4 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
25,1 kg.d-1 5,0 kg.d-1 10,0 kg.d-1 5,0 kg.d-1 8,4 kg.d-1 1,7 kg.d-1
75 mg.l-1 15 mg.l-1 30 mg.l-1 15 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1