Obec Mikulčice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Obec Mikulčice  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Mikulčice
Počet obyvatel 3.500 EO
Zahájení stavby: 2009
Realizace: 2010
Trvalý provoz: 2011
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 58km jihojihovýchodně od krajského města Brna
Systém ČOV: Jednotná kanalizace. Dešťová zdrž. Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Jemnobublinná pneumatická aerace. Aerobní stabilizace kalu. Strojní odvodnění kalu.
Recipient: Kyjovka

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
723 m3.d-1 420 kg.d-1 420 kg.d-1 420 kg.d-1 38,5 kg.d-1 8,8 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
65,1 kg.d-1 14,5 kg.d-1 14,5 kg.d-1 10,8 kg.d-1 1,4 kg.d-1
90 mg.l-1 20 mg.l-1 20 mg.l-1 15 mg.l-1 2 mg.l-1