Obec Měnín u Brna ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Obec Měnín u Brna ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

 

Autor díla ČOV

VEGAspol v.o.s.,Jiráskova 12, 602 00 Brno

Investor Obec Měnín u Brna
Počet obyvatel 2.644 EO
Zahájení stavby: 2005
Realizace: 2005
Trvalý provoz: 2006
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 13km jižně od města Brna
Systém ČOV:

Směšovací aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Oxické UN kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Povodňová akumulační čerpací stanice. Jednotná kanalizace.
Recipient:  Litava

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
237 m3.d-1 317,3 kg.d-1 159 kg.d-1 145,4 kg.d-1 29,1 kg.d-1 6,6 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
23,7 kg.d-1 4,7 kg.d-1 4,7 kg.d-1 2,4 kg.d-1 3,6 kg.d-1 0,7 kg.d-1
100 mg.l-1 20 mg.l-1 20 mg.l-1 10 mg.l-1 15 mg.l-1 3 mg.l-1