Obec Jinačovice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Jinačovice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Autor díla

VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno

Investor Obec Jinačovice (Kuřim)
Počet obyvatel 951 EO
Zahájení stavby: 2009
Realizace: 2010
Trvalý provoz: 2011
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 8 km severozápadně od města Brna
Systém ČOV: Oddílná kanalizace. Gravitační průtok ČOV. Směšovací aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Jemnobublinná pneumatická aerace. Aerobní stabilizace kalu.
Recipient: Mniší potok