Obec Fryšava pod Žákovou horou ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Fryšava pod Žákovou horou  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla                  VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno       

Investor                     Obec Fryšava pod Žákovou horou (Žďár n/S.)

Počet obyvatel         400 EO

Délka kanalizace      4.818 m

Zahájení stavby:        2009

Realizace:                  2011

Trvalý provoz:            2012

Kraj:                           Vysočina

Lokalita:                     11 km severovýchodně od města Žďár nad Sázavou

 

Systém ČOV:  Směšovací aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Oxická UN kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Chemické srážení fosforu. Oddílná  kanalizace.

Recipient:                  Fryšávka