Obec Dolní Dunajovice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Dolní Dunajovice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Dolní Dunajovice
Počet obyvatel 2400 EO
Délka kanalizace 1.672 m
Zahájení stavby: 2001
Realizace: 2001
Trvalý provoz: 2003
Kraj: Jihomoravský
Lokalita: 26km severozápadně od města Břeclav
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Možnost využití regenerace kalu. Aerobní stabilizace kalu. Chemické srážení fosforu. Strojní odvodnění kalu – pásový lis. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Dunajovický potok-Novomlýnské nádrže

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
432 m3.d-1 288 kg.d-1 144 kg.d-1 132 kg.d-1 26,4 kg.d-1 6,0 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
26 kg.d-1 8,6 kg.d-1 8,6 kg.d-1 4,3 kg.d-1 13 kg.d-1 2,2 kg.d-1
60 mg.l-1 20 mg.l-1 20 mg.l-1 10 mg.l-1 30 mg.l-1 5 mg.l-1