Obec Batelov ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Obec Batelov  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Obec Batelov
Počet obyvatel 1.500 EO
Zahájení stavby: 1995
Realizace: 1997
Trvalý provoz: 1998
Kraj: Vysočina
Lokalita: 16km jihozápadně od města Jihlava
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Jednotná kanalizace.
Recipient: Batelovský potok

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
248 m3.d-1 180 kg.d-1 90 kg.d-1 135 kg.d-1 15 kg.d-1 2,3 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
18,6 kg.d-1 5,0 kg.d-1 7,4 kg.d-1 3,7 kg.d-1 6,2 kg.d-1 1,2 kg.d-1
75 mg.l-1 20 mg.l-1 30 mg.l-1 15 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1