Mlékárna Jihlava PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD – TLAKOVÁ FLOTACE

Mlékárna Jihlava PŘEDČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD – TLAKOVÁ FLOTACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Jihlavské mlékárny a.s., Jihlava
Počet obyvatel 16.767 EO
Zahájení stavby: 2002
Realizace: 2002
Trvalý provoz: 2003
Kraj: Vysočina
Lokalita: Jiráskova 94, Jihlava
Systém ČOV: Egalizační nádrže na vtoku i odtoku, řízený odtok, tlaková flotace-Nijhuis (Nizozemí), neutralizace.
Recipient: kanalizace města - MěČOV

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
850 m3.d-1 3.570 kg.d-1 1.700 kg.d-1 425 kg.d-1 425 kg.d-1 4 - 12.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 EL RAS Nc Pc AT (Tenzidy) PH
1.360 kg.d-1 680 kg.d-1 42,5 kg.d 1.700 kg.d-1 38,3 kg.d-1 12,8 kg.d-1 17,0 kg.d-1 6,5 - 9
60 mg.l-1 20 mg.l-1 20 mg.l-1 2.000 mg.l-1 45 mg.l-1 15 mg.l-1 20 mg.l-1 6,5 - 9