Město Polná ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Město Polná ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Město Polná
Počet obyvatel 5.089 EO
Délka kanalizace 3.462 m
Zahájení stavby: 1994
Realizace: 1996
Trvalý provoz: 1999
Kraj: Vysočina
Lokalita: 12km severovýchodně od města Jihlava
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Strojní odvodnění kalu - odstředivka 1.BS. Chemické srážení fosforu. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Mechanické předčištění v uzavřeném objektu. Jednotná kanalizace.
Recipient: Šlapanka