Město Plumlov ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Město Plumlov ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Město Plumlov
Počet obyvatel 3.080 EO
Délka kanalizace 9.600 m
Zahájení stavby: 1999
Realizace: 2003
Trvalý provoz: 2004
Kraj: Olomoucký
Lokalita: 6km západně od města Prostějov
Systém ČOV: Směšovací aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Chemické srážení fosforu. Strojní odvodnění kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Jednotná kanalizace.
Recipient: Roudník – Podhradský rybník

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
305 m3.d-1 370 kg.d-1 185 kg.d-1 260 kg.d-1 31 kg.d-1 4,7 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
22,9 kg.d-1 4,6 kg.d-1 9,2 kg.d-1 0,9 kg.d-1 7,6 kg.d-1 1,5 kg.d-1
75 mg.l-1 15 mg.l-1 30 mg.l-1 3 mg.l-1 25 mg.l-1 5 mg.l-1