Město Náměšť nad Oslavou ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Město Náměšť nad Oslavou ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor

Město Náměšť nad Oslavou, EU, VKMO, Svazek obcí se sídlem v Třebíči

Kanalizace

2.171 m

Počet obyvatel 8.000 EO
Zahájení stavby: 2005
Realizace: 2007
Trvalý provoz: 208
Kraj:

Vysočina

Lokalita: 30km západně od města Brna a 18km východně od města Třebíč
Systém ČOV:

Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Strojní zahuštění a odvodnění kalu. Hygienizace kalu CaO. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Nádrže ČOV v podzemním zakrytém objektu - zelená střecha. Filtrace vzduchu. Jednotná kanalizace.
Recipient:  Oslava

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
1.200 m3.d-1 960 kg.d-1 480 kg.d-1 440 kg.d-1 88 kg.d-1 20 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
84 kg.d-1 18 kg.d-1 18 kg.d-1 12 kg.d-1 24 kg.d-1 3,6 kg.d-1
70 mg.l-1 15 mg.l-1 15 mg.l-1 10 mg.l-1 20 mg.l-1 3 mg.l-1