Město Konice ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Město Konice   ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD A KANALIZACE

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor Město Konice (Prostějov)
Počet obyvatel 2.300, výhled 3.400 EO
Kanalizace 16.830m
Zahájení stavby: 2009
Realizace: 2011
Trvalý provoz: 2012
Kraj: Olomoucký
Lokalita: 22km severozápadně od města Prostějov
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Chemické srážení fosforu. Aerobní stabilizace kalu. Oxické UN kalu. Strojní odvodnění kalu. Dešťová zdrž. Jednotná kanalizace.
Recipient: Romže

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
379,0 m3.d-1 300 kg.d-1 138 kg.d-1 137,5 kg.d-1 27,5 kg.d-1 6,3 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY:

CHSKCr BSK5 NL N-NH4 Nc Pc
34,1 kg.d-1 7,6 kg.d-1 7,6 kg.d-1 4,5 kg.d-1 5,7 kg.d-1 1,1 kg.d-1
90 mg.l-1 20 mg.l-1 20 mg.l-1 12 mg.l-1 15 mg.l-1 3 mg.l-1