Město Hrušovany nad Jevišovkou ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Město Hrušovany nad Jevišovkou  ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

 

Autor díla                 VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno

Investor                   Město Hrušovany nad Jevišovkou

Počet obyvatel        4 500 EO

Zahájení stavby:       2009

Realizace:                 2011

Trvalý provoz:         2012

Kraj:                          Jihomoravský

Lokalita:                    45km jižně od města Brna a 25km východně od města Znojma

 

Systém ČOV:  Výstavba namísto nevyhovující stávající ČOV. Přepojování provozu ČOV během výstavby. Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace, dešťová zdrž. Strojní zahuštění a odvodnění kalu. Jednotná kanalizace.

Recipient:                  Jevišovka