Lielzeltini, Bauska - LOTYŠSKO - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

Lielzeltini, Bauska - LOTYŠSKO - ČISTÍRNA ODPADNÍCH VOD

 

Autor díla ČOV VEGAspol v.o.s., Jiráskova 12, 602 00 Brno
Investor SIA Lielzeltini, Bauskas rajons, Latvia (Lotyšsko)
Počet obyvatel 1.800 EO
Zahájení stavby: 2007
Realizace: 2008
Trvalý provoz: 2008
Kraj: Region Bauska
Lokalita: Lotyšsko, 65km jižně od hlavního města Riga
Systém ČOV: Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Mechanické předčištění stávající.

VSTUPNÍ HODNOTY:

Qd CHSKCr BSK5 NL Nc Pc
500 m3.d-1 165 kg.d-1 108 kg.d-1 20 kg.d-1 23,5 kg.d-1 1,0 kg.d-1

VÝSTUPNÍ HODNOTY (požadavek):

CHSKCr BSK5 NL
62,5 kg.d-1 12,5 kg.d-1 17,5 kg.d-1
125 mg.l-1 25 mg.l-1 35 mg.l-1