Kanalizace a ČOV Rájec-Jestřebí, Modernizace a intenzifikace ČOV

Kanalizace a ČOV Rájec-Jestřebí, Modernizace a intenzifikace ČOV

Investor: Město Rájec-Jestřebí, okr. Blansko, Jihomoravský kraj

Kapacita: 4 300 EO

Projektová dokumentace: 01 / 2017

Zahájení výstavby: 01 / 2019