Kanalizace a ČOV Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic

Kanalizace a ČOV Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic


 

 
 

Autor díla                VEGAspol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno

Investor                   Svazek obcí Hluboké, Krokočín, Újezd u Rosic

Počet obyvatel        700 EO

Kanalizace               11 762 m, 5 ks čerpacích stanic STRATE Awalift

Zahájení stavby:       2012

Realizace:                 2013

Trvalý provoz:           2014

Kraj:                           Jihomoravský, Vysočina

Lokalita:                     6km severovýchodně od města Náměšť nad Oslavou

Systém směšovací aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Chemické srážení fosforu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Aerobní stabilizace kalu. Oddílná kanalizace.

Recipient:  Chvojnice