Kanalizace a ČOV aglomerace Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice

Investor: Vodovod - Svazek obcí Pravlov, Trboušany, Němčičky, Kupařovice, okr. Brno-venkov, Jihomoravský kraj

Kapacita ČOV: 1 450 EO

Rozsah kanalizace: 16 500 m

Realizace: 09 / 2015