Intenzifikace ČOV Hostěradice

Investor: Svazek Kanalizace - Hostěradice, Skalice, Morašice

Kapacita ČOV: 2 800 EO

Realizace: 11 / 2015