Dušejov - Intenzifikace ČOV


Investor: Svazek vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Kapacita ČOV: 850 EO

Realizace: 02 / 2015