ČOV KOSTELEC, Kanalizace aglomerace Dolní Cerekev - Kostelec

ČOV KOSTELEC, Kanalizace aglomerace Dolní Cerekev - Kostelec
 

 

   
   
   

Autor díla                VEGAspol v.o.s., Jiráskova 219/12, 602 00 Brno

Investor                   Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO

Počet obyvatel        2 600 EO

Zahájení stavby:       2012

Realizace:                 2013

Trvalý provoz:           2014

Kraj:                           Jihomoravský

Lokalita:                     10km - Dolní Cerekev a 7km - Kostelec u Jihlavy a ČOV jihozápadně od krajského města Jihlava

Oběhová aktivace s nitrifikací a simultánní denitrifikací. Aerobní stabilizace kalu. Jemnobublinná pneumatická aerace. Chemické srážení fosforu. Strojní odvodnění kalu. Oddílná kanalizace.

Recipient:  Jihlava